Uslovi korišćenja

 

Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Firme Nik Servis putem Web shop-a.

Web shop omogućava on-line kupovinu svim punoletnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici).

1. Registracija korisnika

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga, između ostalog, prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda / Usluga.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost aksimet da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima / Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Nik Servis će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Nik Servisu ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

2. Cene

Cene Proizvoda / Usluga su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda / Usluga podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shop-a tj. realizovanog plaćanja.

Dostava Proizvoda / Usluga kupljenih putem Web shop-a, vrši se o trošku Korisnika i na adresu Korisnika, osim ukoliko preko Web shop-a nije kupljen uredjaj za koji postoji opcija besplatnog slanja koja vazi za iznos preko 5000 rsd. 

3. Nacin placanja

Plaćanje Proizvoda / Usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Nik servisa, s tim sto u slučaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa ukoliko nije navedeno da je isporuka besplatna. Takođe, moguće je plaćanje gotovinom, platnim karticama, cekovima gradjana ili putem kredita Raiffeisen banka a.d. u našem prodajnom prostoru.

4. Dostava

Dostava naručenih Proizvoda / Usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda / Usluga, vrši se provera podataka za koje Nik Servis smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Nik Servisa ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Nik Servis dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda / Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod / Usluga isporučuje Korisniku u roku od dva do pet radna dana.

Nik Servis će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke.

5. Opste odredbe

Nik Servis zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda /Usluga dostupnih preko Web shop-a.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Nik Servisa.